Komplettering 1 till rapport ’Kartläggning av plastflöden i Stockholm’

Detta är en komplettering till IVL:s slutrapport Nr U 6352 Kartläggning av plastflöden i Stockholm, enligt tilläggsbeställning 3169001252 från Stockholms stad den 26 november 2020.

Prenumerera på våra nyhetsbrev