Kompetens-, utbildnings- och forskningsbehov för framtida god design inom processindustrin

Detta dokument om goda råd är resultatet av arbetet som utförs i projektet Inproasit som genomförts inom det Strategiska innovationsprogrammet Process-industriell IT och Automation. I den här skriften samlar vi gruppens sammanfattning av Kompetens-, utbildnings- och forskningsbehov för framtida god design inom processindustrin.

Sammanfattning

Denna rapport är ett delresultat från Workshops som genomförts i projektet INPROASIT. Den andra delen behandlar konkreta goda råd för design i processindustrin. Vi identifierade översiktligt nuläget och faktorer som på sikt är viktiga för erhålla en god design i processindustrin. Områden vi tittade på och presenterar är: - Utbildning inom området integrerad processdesign i processindustrin. - Kompetensbehov nu och i framtiden samt - Önskvärda utbildningsinsatser för framtida kompetensbehov. - Ett axplock av nuvarande forskning inom området. - Önskvärda forskningssatsningar inom detta breda område som spänner över olika discipliner.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev