Kompensation av klimatskuld inom LFM30

Rapporten utgör en delrapport inom ramen för ”Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” som genomförs med finansiellt stöd från Vinnova. I projektet ingår att föreslå koncept, inklusive möjliga fondlösningar, för kompensation av byggprojektens beräknade klimatavtryck. Rapporten lägger fram förslag om mål och kriterier som kan användas för val av klimatkompenserande åtgärder som har hög miljöintegritet. Rapporten diskuterar vidare förutsättningar och möjliga tillvägagångssätt vid införskaffning av certifierade utsläppsminskningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev