Klöver som bioindikator för marknära ozon i Sverige - ett nationellt samarbetsprojekt

Under våren 1992 initierade IVL tillsammans med SLU, Röbäcksdalen, Umeå, ett samarbete som resulterade i att luftvårdsförbund och länsstyrelser har medverkat i en nationell klöverstudie, 'Klöver - Sverige'. Subklövern, Trifolium subterraneum, användes som bio-indikator för förekomst av marknära ozon. Under juli månad odlades subklöver i 15 län på 18 lokaler från Alnarp i Skåne till Öjebyn i Norrbotten. Plantan går att odla i hela Sverige och den ger tydliga symptom på ozonskador. Skadebilden på 6 lokaler har kunnat jämföras med uppmätta ozonhalter på 6 närliggande stationer för mätning av ozonhalter. Under försöksperioden korrelerade skadebilden väl med uppmätta ozonhalter. Subklöver har goda möjligheter att kunna fungera som bio-indikator på ozonförekomst över stora regioner.

Prenumerera på våra nyhetsbrev