Klotterborttagningsmedel - Hälsorisker och skyddsföreskrifter

Rengöring av yta som utsatts för klotter kan ge arbetsmiljöproblem. Klotterborttagningen får inte innebära hälsorisker. Rengöringsmedel och hantering skall väljas så att exponering för hälsofarliga ämnen undviks. Klotterborttagningsmedel kan delas in i 7 grupper beroende på sammansättning. Klotterskyddande ytor kan rengöras med vatten. Föreliggande rapport utgör ett underlag för val av medel utgående från produkternas hälsofarlighet, exponeringsrisker och arbetsmetoder. Rapporten innehåller också förslag till lämplig skyddsutrustning samt första hjälp-åtgärder vid ofrivillig exponering och förgiftningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen