Kemikaliesmart förskola - Kemikaliebelastning i tre förskolors innemiljö

Projektet ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” har kartlagt och bedömt förändring i förekomsten av farliga kemikalier i förskolemiljö. Tre kemikaliesmarta tillvägagångssätt har tillämpats: nybyggnation enligt fastighetsägarens miljöstyrningsrutiner som bland annat innefattar val av byggmaterial som är godkända enlig Byggvarubedömningen, ombyggnation med tillämpning av samma rutiner samt genomförandet av kemikaliesmarta åtgärder på nivå 1 i enlighet med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola som innebär utfasning av föremål som misstänkt innehålla de farliga kemikalierna från förskolan innemiljö.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen