Kemikaliehantering inom byggnadsämnesindustrin. En granskning av metoder och förslag till arbetsmiljöåtgärder. Del 1. Tegelbruk.

Dammhalterna vid olika arbetsmoment inom tegelbruk har mätts. Inga anmärkningsvärt höga dammhalter har uppmätts. Kvartshalter över halva gränsvärdet förekommer främst vid torrsopning, som bör undvikas. Dammsituationen kan förbättras om luftflödena i fabrikslokalen kontrolleras så att damm ej rivs upp och sprids i lokalen. Befintliga åtgärder kan förbättras genom att effektivare inkapsling och punktutsug som dras så nära intill källan som möjligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen