Kemiindustriella processavloppsvattens biologiska behandlingsbarhet efter kemisk-fysikalisk separering.

Försök i laboratorie- och pilotskala har utförts på tre kemiindustriella processavloppsvatten. Framförallt har fenol- och dinosebhaltigt vatten gått att behandla med adsorptions- och extraktionstekniker. Fenoldestillat kan behandlas med polymer adsorbent XAD-4 så att över 99 % reduktion erhålles avseende fenol. Dessutom kan med formalin eller metanolregenerering fenol återvinnas till processen. Även extraktionsförsök med isooktan/toluen visar goda koncentreringsmöjligheter. Dinosebhaltigt vatten kan enbart med pH-justering och filtrering ge en 99 %-ig reduktion av dinoseb. Med polymer adsorbent (XAD-4) kan en ytterligare reduktion erhållas med halter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen