Katoxförsök på aktivt kol under sterila betingelser.

Försök med luftoxidation av sorbinsyra och fenol i steril miljö och i närvaro av aktivt kol gav inget belägg för att kolet kan fungera som en oxidationskatalysator i frånvaro av mikroorganismer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev