Karaktärisering av industriella avloppsvatten.

Ett algtestförfarande har prövats med avloppsvatten från några organisk-kemiska industrier. Bakteriefria enartskulturer har odlats i definerade och buffrade medier i närvaro av sterilfiltrerade avloppsvatten. De undersökta vattnen visade såväl hämmade som stimulerade effekter på algväxten. Undersökningen har omfattat två alger, som växer i sötvatten, blågrön-algen Pseudanabaena sp, grönalgen Chlorella sp samt en marin grönalg, Platymonas subcordiformis.

Prenumerera på våra nyhetsbrev