Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Mätningar har gjorts för att utvärdera våtsanering som alternativ till torrsanering av asbest. En våtsaneringsmetod har utvecklats i Storbritannien och anses innebära lägre exponering för asbest. Mätningar visar att våtsanering innebär betydligt lägre exponering för asbest än torrsanering vid sanering av ' Större industriisoleringar ' Sprutisolering ' Rörböjar. Torrsanering med s k glove bags av mindre objekt som rörböjar ger likvärdig exponering som våtsanering. En riskbedömning tyder på att dagens torrsaneringsmetod vid rivning av lös asbest i kombination med enklare P3-andningsskydd inte alltid ger ett acceptabelt skydd. Det innebär att de som arbetar med sanering samt de som arbetar eller vistas intill saneringar kan exponeras för asbest i halter som inte anses acceptabla. Värdena innanför fel vald mask kan ligga över gränsvärdet för asbest. Detta är särskilt allvarligt om blå asbest saneras. En viktig och nödvändig åtgärd för att minska exponeringen är att de andningsskydd som används, ska klara de krav som anges i Arbetsmiljöverkets asbestföreskrifter, vilket innebär att tryckluftsmatat andningsskydd är det andningsskydd som normalt sett ska användas. Dessutom kunde det konstateras brister i arbetsmetoderna vid en torrsanering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen