Kalkning och vitalisering av skogsmark i Tyskland och Sverige

Rapporten sammanfattar bakgrund och erfarenheter från behandlingar av skogsmark i södra Tyskland där stora arealer skog har behandlats med kalkningsmedel och fosfor- och kaliumgödsling. Paralleller dras till luftföroreningsutsatta skogsområden i södra Sverige och åtgärdsbehovet diskuteras med utgångspunkt från olika syften med markbehandlingar. - Förhindra ytterligare markförsurning - Restaurera marken med avseende på baskatjoner och andra näringsämnen - Åtgärda existerande eller hotande bristsituationer i skogsbestånd - Kompensera för biomasseuttag

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen