José Marti`s grundstötning vid Dalarö 1981-01-07.

Den 7 januari 1981 grundstötte den ryska tankern 'José Marti' vid Dalarö i Stockholms skärgård. I samband med grundstötningen läckte 800 ton olja ut i vattnet. Den låga temperaturen vid tiden för olyckan gjorde att oljan hölls väl samman och att inget nämnvärt läckage av lösliga oljekolväten ägde rum. Detta faktum samt att den biologiska aktiviteten var relativt låg vid den aktuella tidpunkten gjorde att skadorna på fåglar och det övriga ekosystemet blev små. Totalt torde endast ett femtiotal fåglar ha omkommit efter att ha kommit i kontakt med oljan. Oljehalterna i sediment och musslor uppvisade endast en måttlig ackumulering av alifatiska oljekolväten i vissa prover. Ett visst upptag av olja hos musslor vid Genböte ägde rum under perioden 13-21 januari, men ökningen var låg jämfört med vad som iakttagits vid andra oljespill i samma storleksordning. Sanering pågick på ett flertal öar hela våren och sommaren 1981. Kvarbliven olja kan ha förorsakat viss skada i samband med fritidsaktiviteter i skärgården. Dessutom har även smärre skador på fågellivet i området ha förekommit.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen