Jämförande undersökningar av i pappersindustrin använda slembekämpningsmedel. Delrapport 2. Preparatens persistens i bakvattenmiljö och i ett eutroft sjövatten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev