Jämförande undersökning av i pappersindustrin använda slembekämpningsmedel. Delrapport 1. Akut toxicitet gentemot vattenlevande organismer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev