Internationella erfarenheter av långtidseffekter och återhämtning efter oljeutsläpp.

Återhämtningen efter ett oljespill sker med helt olika tidsskalor i olika delar av ekosystemet. I den fria vattenmassan mäts effekternas varaktighet i månader, i strandzonen är varaktighetens tidsskala år. På grunda mjuka bottnar kan återhämtningen ta decennier. Återkolonisationens tid beror bl a på de utslagna organismernas spridningssätt. Storleken på det skadade området påverkar både tiden som återhämtningen tar och den ordning i vilken återkoloniserade arter etableras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev