Internationella erfarenheter av långtidseffekter och återhämtning efter oljeutsläpp.

Återhämtningen efter ett oljespill sker med helt olika tidsskalor i olika delar av ekosystemet. I den fria vattenmassan mäts effekternas varaktighet i månader, i strandzonen är varaktighetens tidsskala år. På grunda mjuka bottnar kan återhämtningen ta decennier. Återkolonisationens tid beror bl a på de utslagna organismernas spridningssätt. Storleken på det skadade området påverkar både tiden som återhämtningen tar och den ordning i vilken återkoloniserade arter etableras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen