Instrumentering för test och utveckling av gasrenande utrustning vid IVL.

IVL driver i egen regi och på uppdragsbasis ett antal projekt vilka syftar till att testa och utveckla gasrenande utrustning. Speciellt intresse ägnas teknik baserad på sorption av gasformiga ämnen till fasta sk sorbentmaterial. Här beskrivna utrustning möjliggör grundläggande studier av fastfas- gasfas- reaktioner genom gravimetriska studier och studier av påverkan på gasströmmars sammansättning vid passage genom bäddar med fasta sorbentmaterial.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen