Instrumentering för test och utveckling av gasrenande utrustning vid IVL.

IVL driver i egen regi och på uppdragsbasis ett antal projekt vilka syftar till att testa och utveckla gasrenande utrustning. Speciellt intresse ägnas teknik baserad på sorption av gasformiga ämnen till fasta sk sorbentmaterial. Här beskrivna utrustning möjliggör grundläggande studier av fastfas- gasfas- reaktioner genom gravimetriska studier och studier av påverkan på gasströmmars sammansättning vid passage genom bäddar med fasta sorbentmaterial.

Prenumerera på våra nyhetsbrev