Informella kommentarer rörande bioackumulationens dynamik.

En sammanfattning och kritisk analys av teoribildningen kring studier av bioackumulationen, framför allt i fisk. Den sk compartmentanalysen diskuterar i historiskt perspektiv och jämförs med andra begreppsbildningar. Kinetiska metoders problematik och tillämpbarhet diskuteras. Den teoretiska analysens resultat tillämpas slutligen på frågeställningar rörande utformningen av olika experiment.

Prenumerera på våra nyhetsbrev