Informella kommentarer rörande bioackumulationens dynamik.

En sammanfattning och kritisk analys av teoribildningen kring studier av bioackumulationen, framför allt i fisk. Den sk compartmentanalysen diskuterar i historiskt perspektiv och jämförs med andra begreppsbildningar. Kinetiska metoders problematik och tillämpbarhet diskuteras. Den teoretiska analysens resultat tillämpas slutligen på frågeställningar rörande utformningen av olika experiment.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen