Hur kan bilpooler bidra till ett mer hållbart arbetsresande?

Bilpooler används i en begränsad omfattning för arbetsresor. Hinder för en större användning är att bilpoolstjänsterna ofta bedöms som betydligt dyrare än resor med arbetstagarens privata bil samt utformningen av arbetsgivarens parkerings- och resepolicy. Det finns dock en tydlig potential för bilpooler att bidra till ett mer hållbart arbetsresande. För detta krävs det en tydligare reglering av parkering samt en marknadsmässig prissättning, tydliga resepolicies, och en tydlig organisation och ansvar mellan fastighetsägarna och arbetsgivarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen