HR & SAM

Under de senaste decennierna har personalarbetet influerats av idéer som drivit utvecklingen mot en alltmer affärsorienterad och värdeskapande human resource-funktion (HR). Ur ett juridiskt perspektiv har HR-funktionen ingen uttalad roll eller ansvar i arbetsmiljöarbetet, utan det är upp till varje arbetsgivare att utforma dess roll i arbetet med att skapa god arbetsmiljö. Denna rapport syftar till att belysa HR-funktionens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommuner och landsting/regioner mot bakgrund av de senaste decenniernas utveckling av personalarbetet, där HR-funktionen i många fall fått en alltmer strategisk, men samtidigt också specialiserad roll i organisationen.

Sammanfattning

HR/personalavdelningen (HR) har under de senaste decennierna genomgått en transformation. Som en del i detta har HR i många organisationer fått ett ökat ansvar för arbetsmiljöarbetet.

IVL har undersökt vilken roll HR-funktionen har i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur det uppfattas av olika aktörer. Slutsatser dras om insatser som behövs för att denna överflyttning inte ska leda till att arbetsmiljöarbetet försämras.

Läs mer om studien i IVL B-rapport 2336, 2019 ”HR & SAM, Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner”.

Prenumerera på våra nyhetsbrev