HNO2 i urbanmiljön i Skandinavien - förekomst, källor och sänkprocesser

Rapporten redovisar resultaten från ett treårigt projekt med syftet att kartlägga förekomsten av HNO2 (salpetersyrlighet) samt att klarlägga dess betydelse för bildningen av OH-radikaler i urbanmiljön i Skandinavien. Härvid har dygnsvariationen av HNO2, NO och NO2 studerats i omgivninsluften i centrala Göteborg under olika betingelser. Projektets viktigaste resultat och slutsatser kan sammanfattas enligt följande: * Under sommarhalvåret nattetid uppträder HNO2 i signifikanta halter i urbanmiljön i Skandinavien, episodvis flera ppb, motsvarande upp till 10% av NO2-halten. * Vintertid kan höga halter av HNO2 uppträda även under dagen i samband med stagnationstillstånd i tätortsluften. * Direktemission med trafikavgaser och atmosfärskemiska reaktioner i omgivningsluften har identifierats som de två viktigaste källorna till förekomsten av HNO2 i urbanmiljön.* I genomsnitt uppskattas HNO2 utgöra 0.2-0.6% av totala NOx-halten i trafikavgaserna. * HNO2 bildas i omgivningsluften ur NO2 i en mörkerreaktion i vilken NO2 omvandlas med en hastighet av ca 1% per timme. * I större tätorter i Skandinavien spelar HNO2 episodvis under sommarhalvåret en viktig roll för produktionen av OH-radikaler tidigt på dagen då trafikavgasemissionerna når sitt maximum. Detta medför att primäremitterade flyktiga kolväten börjar brytas ned i radikalreaktioner, som längre fram på dagen kan ge upphov till en lokal eller mesoskalig nettobildning av ozon.

Prenumerera på våra nyhetsbrev