Hexaklorbensen (HCB), oktabklorstyren (OCB) och hexaklorcyklohexan (HCH) - landan i vattenmiljö. Kunskapssammanställning december 1977. Bakgrundsdokument nr 4 inom ämnesgruppen: 'Svårnedbrytbara organiska ämnen'. Projekt: Svenska vattenkvalitetskriterier. Referensgrupp: Jensen S, Kihlström J-E, Olsson M, Wachtmeister C-A.

Prenumerera på våra nyhetsbrev