Har miljön blivit bättre eller sämre?

Under de senaste decennierna har utvecklingen gått från intensiv lokal påverkan till diffus regional och global. Många av de akuta miljöproblem som fanns i OECD-länderna för några decennier sedan kännetecknar idag u-länderna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev