Handfasta råd vid utformning av insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll och företag

Den ökande källsorteringen har lett till bl.a. att nya insamlingssystem har utvecklats de senaste åren. Valet av insamlingssystem har stor betydelse för arbetsmiljön för de anställda som ska ta om hand de insamlade fraktionerna. De handfasta råd som presenteras i denna rapport bygger på olika studier och praktiska erfarenheter av bra resp. mindre bra utformning av insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll och företag. I denna rapport visas goda lösningar på olika delar i insamlingssystem och vad man ska tänka på samt ev problem som finns vid val av ett insamlingssystem. Arbetsmiljö- och tekniska aspekter beskrivs i rapporten. I rapporten ingår följande delar: Uppsamlingssystem. Här behandlas uppsamling av källsorterat avfall som kan ske mha säck, säckställ, säckkärra, kärl eller container m fl. Fordon. Utveckling av fordon med mer automatiserad utrustning har förändrat förarnas arbetsmiljö. Om vad som blivit bättre eller sämre i dagens fordon m fl.handlar denna del. Insamlingsställe. De vanligaste sätt att lösa insamlingen av källsorterade fraktioner, exempelvis soprum, återvinningsrum, återvinningsgård, återvinningsstation, återvinningscentral m fl, beskrivs i denna del. Några utvalda insamlingssystem. I rapporten beskrivs också ett flertal insamlingssystem som har fungerat bra i många år samt ges exempel på system på försök som visat goda resultat. Källsortering, arbetsmiljö, avfall, insamlingssystem, kärl, säck, säckställ, container, fordon.

Prenumerera på våra nyhetsbrev