Halter och långtidseffekter i littoralzonen efter ett oljespill. En 2-årig studie av Tsesis-utsläppet.

Del av föredrag vid seminarium om oljeskadeforskning vid IVL januari 1980. Utsäppet av Tsesis-oljan, oktober 1977, orsakade kraftiga akuta skador på strandzonens fauna. Balansen mellan i systemet ingående arter rubbades. Halterna av aromater och alifater i blåmusslor ökade drastiskt omedelbart efter olyckan, för att sedan långsamt sjunka. Efter 2 år är halterna i stort tillbaka vid ursprungsnivåerna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen