Halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads län

På uppdrag av Blekinge och Skånes luftvårdsförbund, Blekingekustens vattenvårdsförbund samt Sölvesborgs kommun har Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) utfört en studie av halter och belastning av reducerade kväveföreningar (NH3 och NH4) runt Ryssberget i Blekinge och Kristianstads län under sommaren 1992. Området har en hög bakgrundsbelastning av kväve i form av långdistanstransporterade luftföroreningar, men även lokala utsläpp av ammoniak från ett stort antal svinstallar och minkgårdar, främst på Listerlandet. Syftet med studien på Ryssberget, Listerlandet och sydväst om Ryssberget var att: beskriva lokala förhöjningar av ammoniak i luft. * mäta i vilken utsträckning lokala utsläpp av ammoniak bidrar till kvävebelastningen i näraliggande skogsområden. Resultaten visade att de uppmätta halterna av ammoniak på Listeralandet var tydligt förhöjda, i synnerhet runt Mjällby, vid en jämförelse med förväntade halter i områden utan jordbruk och animalieproduktion. Med undantag för Mjällbyområdet var halterna nära den undre gränsen för normala halter i jordbruksområden. Resulataten av studien 1992 indikerar att lokala utsläpp av ammoniak bidrar med 0,5 till 1,5 kg NH4-N per ha till depositionen på Ryssberget. En NH4-N deposition på 0,5 till 1,5 kg per ha under tre månader motsvarar ca 7 % av den beräknade årsdepositionen av totalkväve på Ryssberget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev