Halter av svaveldioxid, sot och kvävedioxid i svenska tätorter vintern 1991-1992

Årets mätning, den 6:e i ordningen, innefattade mätningar av svaveldioxid, sot och kvävedioxid i 44 tätorter. 37 av de deltagande kommunerna genomförde dessutom månadsvisa bestämningar av svaveldioxid och kvävedioxid vid vardera två platser på landsbygden i anslutning till respektive tätort. Det totala bortfallet av data från mätningarna i tätorterna var ca 4,4 % och för kommunerna mätningar på landsbygd ca 6 %. Det gångna vinterhalvåret kan ur vädersynpunkt karakteriseras som milt, med stora temperaturöverskott i praktiskt taget hela landet, nederbördsrikt och periodvis ganska blåsigt. Mycket stora temperaturöverskott registrerades i norra Norrland, 5-8 grader i december, 7-8 grader i februari. Medeltemperaturen i januari var i hela landet mycket över den normala. Forts. svaveldioxid, sot, kvävedioxid, test av diffusionsprovtagare, flyktiga kolväten, besvärsundersökning, källinventering, spridningsberäkningar och test av nytt meteorologiskt föroreningsindex.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen