Halter av dioxiner och PCB:er i strömming längs Svealandskusten

Förekomsten av dioxiner och PCB:er i strömming från Östersjön har under flera decennier varit en uppmärksammad miljöfråga och rönt mycket intresse från såväl myndigheter, forskare, yrkesfiskare som från allmänheten. Än finns kunskapsluckor att fylla. Baserat på provtagningar från senare år redovisas i denna rapport närmare hur situationen ser ut i strömming från Svealandskusten. Särskilt har geografiska och säsongsmässiga haltvariationer undersökts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen