Halogenererade fenoler. Kunskapssammanställning, december 1977. Bakgrundsdokument nr 6 inom ämnesgruppen: 'Svårnedbrytbara organiska ämnen'. Projekt: Svenska vattenkvalitetskriterier. Referensgrupp: Jensen S, Kihlström J-E, Olsson M. Wachtmeister C-A.

Prenumerera på våra nyhetsbrev