Guide för mobilitetstjänster vid boendet – Råd till kommuner och fastighetsägare om att utveckla mobilitetsåtgärder i bostadsområden.

På uppdrag av Energikontor Norra Småland och med finansiering från Energimyndigheten har IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställt en guide för mobilitetstjänster vid boendet. Skriften beskriver erfarenheter av olika typer av mobilitetstjänster. Guiden ger konkreta förslag på hur fastighetsägare och kommuner kan använda sådana tjänster för att stärka hållbar mobilitet och minska behovet av parkering i nya och befintliga bostadsområden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-09-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen