Guide för mobilitetstjänster vid boendet – Råd till kommuner och fastighetsägare om att utveckla mobilitetsåtgärder i bostadsområden.

På uppdrag av Energikontor Norra Småland och med finansiering från Energimyndigheten har IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställt en guide för mobilitetstjänster vid boendet. Skriften beskriver erfarenheter av olika typer av mobilitetstjänster. Guiden ger konkreta förslag på hur fastighetsägare och kommuner kan använda sådana tjänster för att stärka hållbar mobilitet och minska behovet av parkering i nya och befintliga bostadsområden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev