Goda råd för integrerad design inom processindustri

I denna skrift fokuseras på goda råd för integrerad design inom processindustri, för att svensk industri måste kunna ställa om produktionen snabbare i framtiden. Målgrupp för rapporten är ingenjörer, tekniker och chefer som arbetar med process-, reglerteknik, automation och process-IT som ett direkt stöd i eget arbete och som stöd för att utveckla verksamheten i sin eller den organisation man arbetar för.

Sammanfattning

Detta dokument om goda råd är resultatet av arbetet som utförs i projektet INPROASIT som genomförts inom det Strategiska innovationsprogrammet Process-industriell IT och Automation (PiiA), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet tillkom i diskussionerna mellan PiiA och arbetsgruppen som tog fram den strategiska innovationsagendan PI-Nordic. Svensk industri måste kunna ställa om produktionen snabbare i framtiden, kunna köra korta serier och många olika produkter. Detta innebär krav på kortare och effektivare utvecklingscykler. I den här skriften samlar vi gruppens råd för effektivare processutvecklingsprocedurer.

”Integrerad design inom processindustrin” är ett heltäckande begrepp för produktionsprocesser, vari det ingår:
• Själva processen med sin fysik och kemi
• Utrustning
• Instrumentering
• Övervakning och styrning med PLC och SCADA
• Överordnad och samordnande avancerad processtyrning, APC
• Produktionsplanering och produktionslogistik.

För att få en bredare bakgrund till den europiska och svenska processindustrins utmaningar, se exempelvis: ”SusChem Strategic Innovation and Research Agenda”, ”SPIRE Roadmap”, ”European Roadmap for process automation", ”Nationell Kraftsamling för Processindustriell Automation” samt ”PI-Nordic – A strategic research and innovation agenda for process intensification and innovation in process industries”. Arbetet har startat med en litteraturstudie och sedan har diskussioner förts i workshopar där representanter från industrin, universitet och forskningsinstitut har medverkat. Huvudarbetet från detta projekt ligger på denna rapport Goda råd för integrerad design inom processindustri. Men vi har även gjort den mindre rapporten Kompetens-, utbildnings- och forskningsbehov för framtida god design inom processindustrin. Vi har valt att lägga dessa två delar i separata publikationer eftersom syftena är olika och även målgrupperna delvis.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev