God innemiljö på svenska fartyg

En studie vars syfte var att kartlägga hur innemiljön på svenska fartyg ser ut, föreslå en enkel övervakningsmetodik för innemiljö samt föreslå förbättringsåtgärder där det behövs.

Sammanfattning

Miljön ombord på fartyg är viktig för besättningens välbefinnande hälsa och arbetseffektivitet. Inomhusluftens kvalitet och termisk komfort är viktiga delar av innemiljön som inte har studerats så mycket på fartyg. Vid långa resor som varar veckor eller månader och kan passera flera klimatzoner finns inget sätt att byta miljö och ingen utväg från fartyget, och då blir god innemiljön extra viktig eftersom den utgör både arbetsmiljö och boendemiljö (innemiljö). Syftet med denna studie var att kartlägga hur innemiljön på svenska fartyg ser ut, föreslå en enkel övervakningsmetodik för innemiljö samt föreslå förbättringsåtgärder där det behövs. This report is only available in Swedish. You can find an English summary in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev