Geologi miljöriskklassificering av impregneringsverk i Sverige.

En geologi och miljöriskklassificering har utförts för 186 impregneringsverk i Sverige. Undersökningen visar att 39 impregneringsverk (21%) ligger på åsmaterial riskklass 1, 74 verk (40%) ligger på morän riskklass 2 och 70 verk (38%) ligger på lera riskklass 3. Vidare miljöundersökningar vid impregneringsverk i Sverige bör i första hand inriktas på de 39 verk som ligger i riskklass 1.

Prenumerera på våra nyhetsbrev