Geologi miljöriskklassificering av impregneringsverk i Sverige.

En geologi och miljöriskklassificering har utförts för 186 impregneringsverk i Sverige. Undersökningen visar att 39 impregneringsverk (21%) ligger på åsmaterial riskklass 1, 74 verk (40%) ligger på morän riskklass 2 och 70 verk (38%) ligger på lera riskklass 3. Vidare miljöundersökningar vid impregneringsverk i Sverige bör i första hand inriktas på de 39 verk som ligger i riskklass 1.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen