Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation - Byggvarudeklaration, BVD4

Målet med SBUF-projektet som helhet är att ta fram ett kommunikationsformat (filformat) som hanterar livs-cykelbaserade miljö- och kostnadsdata för byggmaterial, byggdelar och delsystem och hela byggnader eller andra konstruktioner. Det filformat som tagits fram utgör ett tillägg till Fi2 som förvaltas av Föreningen för Förvaltingsinformation. Vi har lagt till en produktmodell, samt till denna en möjlighet att hantera ytor i Fi2 på ett nytt sätt. Genom att ta höjd för miljöinformation i den digitala produktmodellen är det vår övertygelse att man samtidigt sett till att man kan hantera andra aspekter. Genom att etablera ett kommunikationsformat för LCC- och LCA-beräkningar, samt att samtidigt kunna hantera byggvarudeklarationer (BVD3) och miljövarudeklarationer enligt bygg-produkt-förordningen, underlättas hanteringen av hållbarhetsaspekter i BIM. Denna rapport handlar om den information som är relevant för en sådan ny byggvarudeklaration. Den delmängd av filformatet som beskriver BVD3 och den LCA-baserade byggvarudeklarationen enligt byggproduktförordningen har sammanställts i denna rapport som en fristående deklaration som vi gett en grafisk design. Vi kallar denna sammanslagna deklaration BVD4. När den nationella implementeringen av miljöklassningssystemen BREEAM och LEED är slutförd skulle man kunna uppdatera den BVD4 deklarationen ytterligare. Projektförslagets BVD4 skall därför ses som ett första förslag mot en ny uppdaterad miljödeklaration anpassad för den svenska marknaden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev