Gasrening i Holland och Västtyskland. Rapport från en studieresa i oktober 1988.

Ett omfattande gasreningstekniskt arbete bedrivs i Holland och Västtyskland. Utvecklingsarbete, framförallt inom kemisk-fysikalisk gasrening, har initierats bl.a av sänkta gränsvärden för utsläpp till luft från västtysk industri i och med TA-luft 86. Även beträffande biologisk gasrening är erfarenheterna mycket stora i dessa länder. I oktober 1988 företog sektionen för gasrening vid IVL en studieresa till Holland och Västtyskland. Avsikten var att få inblick i dessa länders gasreningstekniska arbete främst vad gäller forskning inom tillämpningar av biologisk gasrening, men även utveckling och utprovning av nya metoder inom kemisk-fysikalisk gasrening. Vi besökte såväl högskolor som företag. Biologisk gasrening diskuterades på Universität Stuttgart, Dechema Institut, Wageningen Agricultural University, Eindhoven University of Technology, DHV Consulting Engineers och Clair Tech. Kemisk-fysikalisk gasrening på Eisenmann Maschinenbau, Daimler-Benz, Dürr, Lurgi och Probat-Werke. Från varje studiebesök finns uppgifter om adress, telefonnummer, kontaktpersoner, bakgrund till besöket och minnesanteckningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev