Funktion och uppbyggnad av ett mobilt datoriserat mätsystem för arbetsmiljömätningar.

Genom att sammankoppla ett kontinuerligt registrerande analysinstrument med en mikrodator och en mätkanalsväljare erhålls ett mätsystem med vilket parallella mätningar kan göras i flera mätpunkter. Denna typ av mätning har ett stort intresse i arbetsmiljösammanhang. Mätning, registrering och utvärdering kan snabbt göras på arbetsplatsen. Systemet är utformat så att det enkelt kan förflyttas mellan olika lokaler. Uppbyggnaden och användarrutiner av ett mätsystem använt av IVL beskrivs ingående i denna rapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev