Fugacitetsmodellering enligt Mackay applicerad på mesokosmförsök med 4,5,6-triklorguajakol

Modellering av en kemikalies förväntade fördelning mellan olika miljödelar kan göras med de fugacitetsmodeller som beskrivits av Mackay. Med programmet FUG 1.1 kan man på ett enkelt sätt variera ingångsparametrarna och se hur detta påverkar resultatet. Programmet har använts för modellering av ett mesokosmförsök med 4,5,6-triklorguajakol. Modellen visar en god överensstämmelse med de experimentella resultatetn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev