Framtidsveckan i Alingsås 2016

Denna rapport är en del av det större forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt – scenarier för ett hållbart samhällsbyggande. Resultatet av denna studie syftar till att fungera som ett underlag och bidrag till den del inom forskningsprojektet som behandlar konsekvenser för politik och planering. Studien har som syfte att undersöka Framtidsveckan som en arena för tillväxtkritiska diskussioner på lokal nivå och att få en bättre för förståelse för Framtidsveckan som fenomen. För att göra detta studerades Framtidsveckan i Alingsås som hölls 4-10 april 2016. Resultatet av studien ämnar bidra som underlag för vidare studier inom Bortom BNP-tillväxt – scenarier för ett hållbart samhällsbyggande.

Sammanfattning

Inom ramen för forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt – scenarier för ett hållbart samhällsbyggande, som finansieras av Formas, utfördes en förstudie under arrangemanget Framtidsveckan i Alingsås kommun. Syftet med studien var att undersöka Framtidsveckan som en arena för tillväxtkritiska diskussioner på lokal nivå och att få en bättre för förståelse för Framtidsveckan som fenomen. Studien genomfördes genom intervjuer med arrangörerna för Framtidsveckan, enkätundersökning med besökarna på Framtidsveckan och bevakning av samtal och diskussioner under utvalda programpunkter.

Utifrån denna studie kan syftet med Framtidsveckan i Alingsås beskrivas som att verka som en mötesplats för den hållbarhetsintresserade lokalbefolkningen där de kan träffas, utbyta idéer och ge varandra inspiration genom att visa på goda exempel på lokal omställning inom kommunen. De som besöker Framtidsveckans programpunkter är främst privatpersoner som redan har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och många var även själva engagerade i omställningsrörelsen i Alingsås. Besökarna har en stark tilltro på privatpersoner, civilsamhället och frivilligorganisationer som de aktörer som i dagsläget gör mest för en omställning till ett hållbart samhälle.

Utmaningar för Framtidsveckan i Alingsås är att lyckas nå de grupper som inte självmant söker upp information om Framtidsveckan. Bristen på resurser för arrangörerna försvårar arbetet med att nå ut till flera grupper och det finns en önskan från arrangörerna att från kommunen få resurser för att möjliggöra mer uppsökande arbete och samarbeten med skolor och andra aktörer.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen