Framtidens varulogistik i städer

Urbaniseringen och ökad e-handel skapar utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. Kommuner har en avgörande roll för att skapa förutsättningar som främjar implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer som möter kundernas krav samtidigt som det minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter. Kommunen kan vidta åtgärder i alla skeden av planprocessen; detaljplanering, bygglov och driftskedet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen