Förutsättningar för att etablera elbilsladdning på pendelparkeringar i Västra Götaland

Antalet laddbara bilar ökar snabbt. Allt fler bilister vill ladda på parkeringar och arbetsplatser. I dagsläget är dock svårt att hitta laddare på pendelparkeringar. I en förstudie med stöd från kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har IVL Svenska Miljöinstitutet gått igenom möjligheter och svårigheter med att bygga ut laddplatser på pendelparkeringar i Västra Götaland. Förstudien ger översikt av dagens erfarenheter, och några förslag på en pilotstudie som kan ge mer detaljerad kunskap inför framtida beslut om laddning på pendelparkering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen