Försurning och övergödning i Stockholms län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till Stockholms läns skogar för det hydrologiska året 2018/19 var mellan 3 och 5 kg per hektar, vilket är något under den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Nitrat förekommer sällan i markvattnet i skogsekosystemen, vilket innebär att länets skogar, i dagsläget, tar upp det kväve som finns tillgängligt. Svavelnedfallet till skogarna i Stockholms län har minskat relativt kraftigt och var mycket lågt under det hydrologiska året 2018/19, cirka 1 kg per hektar, visar mätningarna i länet inom Krondroppsnätet. Försurningstillståndet i skogsmarken i länets norra delar har förbättrats, och markvattnet visar tecken på återhämtning från försurning. Ytterligare återhämtning krävs i länets södra delar för att avrinnande vatten ska kunna förse ytvattnet med buffringskapacitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev