Försurning och övergödning i Hallands län - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/18

Hallands län har varit medlem i Krondroppsnätet under 31 år. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2017/18 i Halland. Ett hydrologiskt år omfattar oktober till och med september påföljande år.

Mätningarna från 2017/18 ger tillsammans med tidigare års mätningar en bra bild över försurningsläget och kvävesituationen i Halland. Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga mätningar inom Krondroppsnätet. I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2018, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvinkel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev