Försurning, metaller och humus i Lagans källsjöar.

Projektet omfattade vattenundersökningar i 43 källsjöar i Lagans vattensystem, hösten 1978. Syftet var att studera eventuella samband mellan metaller i vatten och sjöarnas surhetsgrad, humushalt, avrinningstal, omsättningstid, volym och omgivande berggrund. Analyserade metaller i vatten var järn, mangan och aluminium. Starka samband påvisades mellan höga aluminiumhalter och hög humushalt, mellan höga manganhalter och omgivande berggrund bestående av röd gnejs samt mellan järnhalt och humushalt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen