Försurning av inlandsvatten.

Rapporten utgör en litteratursammanställning av försurningsläget i svensk sjö- och grundvatten. Uppgifter om försurningsläget har också samlats in från olika länsstyrelsers naturvårdsenheter. Det idag redovisade materialet från sjövatten skiljer sig endast obetydligt från vad Dickson 1978 redovisade i alkalinitet och pH i svenska vatten 1975-78, SNV PM 1106. Erhållna resultat från grundvattenundersökningar tyder på att mycket allvarliga problem kommer att uppstå ur vattenkvalitets synpunkt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev