Försurning av inlandsvatten.

Rapporten utgör en litteratursammanställning av försurningsläget i svensk sjö- och grundvatten. Uppgifter om försurningsläget har också samlats in från olika länsstyrelsers naturvårdsenheter. Det idag redovisade materialet från sjövatten skiljer sig endast obetydligt från vad Dickson 1978 redovisade i alkalinitet och pH i svenska vatten 1975-78, SNV PM 1106. Erhållna resultat från grundvattenundersökningar tyder på att mycket allvarliga problem kommer att uppstå ur vattenkvalitets synpunkt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen