Försök att decimera vegetationen i sötvattendammen i Oxelösund med hjälp av gräskarp

Prenumerera på våra nyhetsbrev