Förekomst och spridning av mikroplast, gummi och asfaltspartiklar från vägtrafik

Rapporten redovisar förekomst av mikroplast och trafikrelaterade partiklar som däckgummi och asfalt i dagvatten, gatusopningssand och gatusopningsvatten från centrala Göteborg. Resultaten visar att dessa partiklar sprids till miljön via dagvatten och att det även finns stor risk för spridning via lakvatten från deponier av uttjänt gatusopningssand.

Prenumerera på våra nyhetsbrev