Förekomst och omsättning av selen i inlandsvatten.

Under 1977-79 studerades selenets förekomst och omsättning i sjön Erken. Resultaten från fält jämfördes med några algkulturförsök i laboratoriet. För selenanalysen användes en modifierad fluorimetrisk mätteknik. Undersökta inlandsvatten i Sverige innehöll som väntat låga halter löst selen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev